UPDATE

Eerst en vooral willen we via deze weg alle vrijwilligers, kampeerders, ondernemers en ons team bedanken voor het geleverde werk na de overstromingen van 14-15 juli.

Met veel plezier kunnen we jullie melden dat het einde in zicht is en we kunnen bevestigen dat de camping effectief op 1 augustus opengaat voor iedereen.

Onze seizoensgasten kunnen nu reeds opstellen en de eerste gasten in de chalets verwelkomen we met plezier vanaf woensdag.

Het was een ware ravage en kunnen nog steeds niet geloven dat zoveel werk kon verricht worden op zo een korte tijd!

BEDANKT IEDEREEN VOOR DE MASSALE STEUN!

UPDATE

Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les bénévoles, campeurs, entrepreneurs et notre équipe pour le travail accompli après les inondations de 14-15 juillet.

Nous sommes heureux de vous informer que la fin est en vue et nous pouvons vous confirmer que le camping ouvrira effectivement à tous le 1er août.
Nos saisonniers peuvent déjà s’installer et nous sommes heureux d’accueillir les premiers campeurs dans les chalets à partir de mercredi.

C’était un vrai ravage et on n’arrive toujours pas à croire que tant de travail puisse être fait en si peu de temps !

MERCI À TOUS POUR LE SOUTIEN MASSIF !